Infektionhallinta gastroenterologiassa

Ristikontaminaatioriskin faktat ja luvut

Taipuisien monikäyttöisten ruuansulatuskanavan tähystimien uudelleenkäsittelyn haasteet

Riittämätön puhdistus voi lisätä ristiin kontaminoitumista. Tutkimukset ovat selvittäneet kontaminoitumisten määrää eri tyyppisillä tähystimillä ja tulokset ovat merkittäviä. Tutustu ruuansulatuskanavan tähystimien uudelleenkäsittelyn aiheuttamiin kontaminaation haasteisiin tässä uudessa julkaisussa.

Lataa julkaisu

Faktatietoja ristikontaminaatioriskistä

Näe yleiskuva yleisimmistä ongelmista potilaan ristikontaminaatioriskin suhteen käytettäessä uudelleen käytettäviä gastrointestinaalisia endoskooppeja. Saat lisätietoja myös uudelleenkäsittelyn kolmesta päähaasteesta ja ristikontaminaatiotutkimuksien faktoista ja luvuista.

Gastrointestinaalisten endoskooppien uudelleenkäsittelyn kolme päähaastetta

Haaste nro #1
Monimutkainen puhdistusprosessi

Haaste nro #2
Endoskoopin rakenne hankaloittaa puhdistamista

Haaste nro #3
Superbakteerien ilmeneminen

Haaste nro #1

Monimutkainen, resursseja vaativa ja loppujen lopuksi tehoton puhdistusprosessi

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että riippumatta siitä mitä ohjeita on noudatettu, yksikään puhdistusprosessi ei poista bakteereja tehokkaasti1,2,3. Tämä on sama riippumatta siitä onko uudelleenkäsittely tapahtunut korkean tason desinfiointina, kaksinkertaisena korkean tason desinfiointina vai korkean tason desinfiointina steriloinnin kanssa yhdistettynä4,5.

Uudelleenkäsittelyn vaiheet:

ESIPESU
BIOFILMIN VÄLTTÄMISELLE KRIITTINEN

Tärkeää
On tehtävä toimenpiteen jälkeen noudattamalla tarkasti käyttöohjeita.

VUOTOTESTI
HAVAITSE SISÄISET/ULKOISET VAURIOT

Tärkeää
Vaurio voi aiheuttaa riittämättömän desinfioinnin ja heikentää tuotteen toimivuutta entisestään.

MANUAALINEN PUHDISTUS
TÄRKEIN DESINFIOINTIVAIHE 

Tärkeää
Pikkutarkka puhdistaminen on korkean tason desinfektion ja steriloinnin edellytys.

VISUAALINEN TARKASTUS
LISÄTURVALLISUUSVARMISTUKSET

Tärkeää
Gastrointestinaalisten endoskooppien monimutkainen rakenne hankaloittaa ongelmien havaitsemista.

DESINFIOINTI VAI STERILOINTI
TÄRKEÄÄ NOUDATTAA OHJEITA

Tärkeää
Yhdysvaltain lääkevirasto FDA suosittelee kaksinkertaista HLD-desinfiointia tai sterilointia.

VARASTOINTI
SUOJAA KOSTEUDELTA

Tärkeää
Väärä varastointi voi aiheuttaa bakteerien kasvun.

DOKUMENTAATIO
VÄLTTÄMÄTÖN LAADUNVARMISTUKSEN JA JÄLJITETTÄVYYDEN KANNALTA

Tärkeää
Edellä kuvattujen vaiheiden dokumentaatio vaaditaan aika, kun endoskooppi käsitellään uudelleen.

TOISTETTAVA JOKAISEN TOIMENPITEEN YHTEYDESSÄ
JATKUVA TEHTÄVÄ

Tärkeää
Nämä vaiheet ovat tiivistelmä suositelluista perustoimenpiteistä. Todellisuudessa saatetaan tarvita yli 100 vaihetta6. Monialaisen tiimin on laitoskohtaisesti laadittava yksilölliset ohjeet.

Jos endoskoopin uudelleenkäsittelyn turvamarginaali on niin pieni, että vaaditaan yli 100-sivuisen valmistajan toimittaman käyttöohjeen pikkutarkkaa noudattamista, endoskoopin rakenne on liian monimutkainen, mikrobikuorma on liian korkea ja toimenpide on liian joustamaton ollakseen toimiva todellisuudessa 7.

William A. Rutala, PhD, MPHX

Haaste nro #2:

Endoskooppien rakenne tekee niiden puhdistamisesta luonnostaan vaikeaa

Hankalapääsyiset kohdat1,8 ja normaalin käytön ja puhdistuksen aiheuttama toimivuuden heikentyminen4,5 herkistää gastrointestinaaliset endoskoopit kosteudelle ja bakteerikontaminaatiolle.

Bakteereille suotuisia piilopaikkoja 
Monet gastroenterologian asiantuntijat tietävät, että kohottimen (1) upotukset ja monimutkainen rakenne tai distaalikärjen (2) muut erikoistuneet osat tekevät duodenoskoopeista vaikeita puhdistaa.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että gastrointestinaalisten endoskooppien muut osat aiheuttavat myös ongelmia9,10. Bakteereja voi olla monissa paikoissa mukaan lukein biopsiaportti ja työskentelykanava, (3) etäkytkimet, venttiilit ja ohjauskahvan pyörät (4). Rutiinipuhdistuksen aikana käytetyt endoskooppiset apuvälineet ja työkalut voivat aiheuttaa kanaviin (5) lisäuria. 

HUOMAUTUS: Piirros on tarkoitettu vain havainnollistamaan eikä sen ole tarkoitus esittää jotain määrättyä endoskooppia.

Haaste nro #3:

Superbakteerien ilmeneminen

Endoskooppien puhdistaminen on jo haastavaa, mutta monilääkeresistenttien organismien eli superbakteerien yleistyminen viime vuosina on pahentanut ongelmaa. Esimerkiksi vuoden 2000 jälkeen on raportoitu yli 15 epidemiaa, jotka liittyvät monilääkeresistentteihin organismeihin11.

Mikä on endoskooppisen retrogradisen kolangiopankreatografiatoimenpiteissä käytettävien uudelleen käytettävien duodenoskooppien kontaminaatioaste?

Meta-analyysi, joka tehtiin 15 tutkimuksen aineistosta (Larsen et al., EClinicalMedicine, 2020), asetti tavoitteekseen määrittää endoskooppisissa retrogradisissa kolangiopankreatografiatoimenpiteissä käytettyjen uudelleenkäytettävien duodenoskooppien kontaminaatioasteen keskiarvoisen vertailukohdan.

Meta-analyysi havaitsi 15,25 % kontaminaatioasteen uudelleenkäsitellyissä, potilaskäyttöön valmiissa duodenoskoopeissa.
Lue meta-analyysi

 

Turvallisuusriskien nopea yleiskuva: Yhteenveto FDA:n julkaisemista varoituksista ja avainlukuja uudelleenkäsiteltäviä duodenoskooppeja koskevista tieteellisistä tutkimuksista.
Lataa PDF

 

Ristikontaminaationäyttö

Huoli ristikontaminaatioista, jotka liittyvät uudelleenkäytettäviin endoskooppeihin, on kasvanut entisestään viimeaikaisen COVID-19 -pandemian, monilääkeresistenttien organismien ilmenemisen yleistymisen ja monien julkaistujen tutkimusten, joista esimerkkinä seuraavassa kuvattu, johdosta.

Tietojen perusteella 18 % duodenoskoopeista oli positiivinen bakteeriviljely ensimmäisen korkean tason desinfioinnin jälkeen. (Mark, et al., 2020)

Siirry sivustolle

Tutkimus osoittaa kolonoskooppien kontaminoitumisen ei-tuberkuloottisilla mykobakteereilla uudelleenkäsittelyn jälkeen (Satta et al., 2020).

Siirry sivustolle

Gastrointestinaalista tai oraalista alkuperää olevien mikro-organismien ilmenemistä CFU-luvusta erillään havaittiin ~15 % duodenoskoopeissa (Rauwers et al., 2020)

Siirry sivustolle

15 potilasta (14,4%) sai karbapeneemiresistentin enterobakteeri-infektion kontaminoituneista duodenoskoopeista (Kim et al., 2016)

Siirry sivustolle

94 duodenoskooppia (18,5 %) 516 duodenoskoopista oli kontaminoitunut. Ei merkittäviä eroja monilääkeresistenteille organismeille korkean tason desinfektion, kaksinkertaisen korkeantason desinfektion tai korkean tason desinfektion ja steriloinnin yhdistelmämenetelmien välillä (Snyder et al., 2017).

Siirry sivustolle

59 nostimessa (9,4 %) 627 nostimesta oli positiivinen bakteeriviljely kaksinkertaisen korkean tason desinfioinnin jälkeen (Rex et al., 2018).

Siirry sivustolle

Lue lisää

Lataa e-kirja, jossa on yhteenvedot viidestä infektioiden estämistä koskevista duodenoskooppitutkimuksesta.

E-KIRJA


Viitteet:
1 Rauwers AW, Voor in ‘t holt AF, Buijs JG, de Groot W, Erler NS, Bruno MJ, Vos MC, Nationwide risk analysis of duodenoscope and linear echoendoscope contamination, Gastrointestinal Endoscopy (2020), doi: doi.org/10.1016/j.gie.2020.05.030
2 Rex DK, Sieber M, Lehman GA, et al. A double-reprocessing high-level disinfection protocol does not eliminate positive cultures from the elevators of duodenoscopes. Endoscopy. 2018;50(6):588-596. doi:10.1055/s-0043-122378.
3 Naryzhny I, Silas D, Chi K. Impact of ethylene oxide gas sterilization of duodenoscopes after a carbapenem-resistant Enterobacteriaceae outbreak. Gastrointestinal Endoscopy (2016), doi: dx.doi.org/10.1016/j.gie.2016.01.055
4 Snyder GM, Wright SB, Smithey A, et al. Randomized Comparison of 3 High-Level Disinfection and Sterilization Procedures for Duodenoscopes. Gastroenterology. 2017;153(4):1018-1025. doi:10.1053/j.gastro.2017.06.05 2.
5 Kovaleva J. Infectious complications in gastrointestinal endoscopy and their prevention. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016;30(5):689-704. doi:10.1016/j.bpg.2016.09.008.
6 Ostead et al., 2017: A glimpse at the true cost of reprocessing endoscopes: Results of a pilot project.
7 Rutula et Al, What’s new in reprocessing endoscopes: Are we going to ensure “the needs of the patient come first” by shifting from disinfection to sterilization?, American Journal of Infection Control 47 (2019).


8 Mark J, Underberg K, Kramer R, Results of duodenoscope culture and quarantine after manufacturer-recommended cleaning process, Gastrointestinal Endoscopy (2020), doi: doi.org/10.1016/j.gie.2019.12.050 
9 Ofstead CL, Wetzler HP, Heymann OL, Johnson EA, Eiland JE, Shaw MJ. Longitudinal assessment of reprocessing effectiveness for colonoscopes and gastroscopes: Results of visual inspections, biochemical markers, and microbial cultures. Am J Infect Control. 2017;45(2):e26-e33. doi:10.1016/j.ajic.2016.10.017
10 Barakat MT, Girotra M, Huang RJ, Banerjee S. Scoping the scope: endoscopic evaluation of endoscope working channels with a new high-resolution inspection endoscope (with video). Gastrointest Endosc. 2018;88(4):601-611.e1. doi:10.1016/j.gie.2018.01.018
11 Rubin ZA, Kim S, Thaker AM, Muthusamy VR. Safely reprocessing duodenoscopes: current evidence and future directions. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3(7):499-508. doi:10.1016/S2468-1253(18)30122-5.
 

keyboard_arrow_up