Intubointi

Odottamattomaan varautuminen

Paras valinta intubointiin

Valmiina käyttöön milloin ja missä vain: kertakäyttöinen aScope 4 Broncho -bronkoskooppi ja King Vision -laryngoskooppi ovat paras valinta kaikentyyppisiin intubointeihin.

Standardit ovat muuttumassa

Ilmatienhallintaan liittyviä toimenpiteitä suorittavat käyttävät yhä useammin visualisointilaitteita potilasturvallisuuden parantamiseen ja kustannusten hallintaan.

Suuntausta vahvistavat myös kliiniset tutkimukset, joiden mukaan kehittyneiden visualisointilaitteiden käytöstä on etua esimerkiksi intuboinnissa. Tämä näkyy myös uusimmissa ohjeistuksissa. Sekä ASA:n ohjeissa vaikean ilmatien hallintaan että laajassa NAP4-brittiraportissa1 painotetaan visualisointilaitteiden mukaan ottamista ilmatienhallinnan välinevalikoimaan.

Ilmatienhallintaan liittyvät ongelmat ovat suurin yksittäinen syy anestesiaan liittyviin sairauksiin ja kuolemantapauksiin.

Odota – suunnittele – toimi

Joskus tilanne vaatii erityistason asiantuntemusta. Vaikean ilmatien algoritmeista on tullut lääkäreille tärkeä käytännön väline päätöksentekoon kriittisissä tilanteissa. Tieto tarvittavista laitteista tietyissä tilanteissa  ja koulutus niiden käyttöön voi olla kullanarvoista.

Anestesiaa edeltävästä potilaan arvioinnista ja halutusta intubointimenettelystä riippuen Ambulla on ratkaisu niin odotettavissa oleviin kuin odottamattomiinkin tilanteisiin. Pystymme tarjoamaan yksinkertaisen ja joustavan välineistön, joka voidaan ottaa käyttöön edulliseen hintaan. 

King Vision -videolaryngoskooppi soveltuu rutiini-intubointiin ja anteriorisiin ilmateihin.

Kertakäyttöinen taipuisa aScope 4 Broncho -bronkoskooppi soveltuu oraaliseen ja nasaaliseen intubointiin valveilla olevilla ja nukutetuilla potilailla. 

Vaikean ilmatien turvaaminen

aScope 4 Broncho ja King Vision -videolaryngoskooppi helpottavat endotrakeaalista intubointia visualisoimalla ylähengitysteiden rakennetta epäsuorasti. Niiden avulla näkyy suoraan kurkunpäähän, jolloin oraalisen, faryngeaalisen ja kurkunpään linjauksen mekaaniset haasteet poistuvat.

Fibroskooppien saatavuus on yleinen ongelma

 

Vaikean ilmatien hallinnassa käytettävien välineiden puute ja niiden käytön puutteellinen koulutus katsottiin merkittäviksi aiheuttaviksi tai vaikuttaviksi tekijöiksi heikoissa tuloksissa. Fibroskoopin saaminen välittömästi ilmatien tutkimiseen tai vaikean ilmatien hallintaan oli toistuva ongelma1

— NAP4 ICU-suositus

Intubointi-SGA sisäänviejänä trakeaalisessa intuboinnissa

Odotetun tai odottamattoman vaikean ilmatien hallinta käyttämällä aScope 4 Broncho Slimiä ja intubointi-SGA:ta (iSGA) sisäänviejänä mahdollistaa mahdollisimman lyhyen ventiloinnin ja hapetuksen keskeytymisen sekä tarvittaessa nopean siirtymisen trakeaaliseen intubointiin myöhemmin.

Viitteet

  1. NAP4 - 4th National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society.
    Lue raportti
keyboard_arrow_up