Potilasvuoteen äärellä suoritettava PDT

aScope 4 Broncho on kustannustehokas skooppi 
perkutaanisen trakeostomian (PDT) suorittamiseen. 

Perkutaaninen trakeostomia on rutiinitoimenpide tehohoitoyksiköissä

Perkutaaninen trakeostomia (PDT) on yleinen potilasvuoteen äärellä tehtävä toimenpide pitkittyneessä mekaanisessa ventiloinnissa aikuisten tehohoitoyksiköissä. Fiberobronkoskooppia (FOB) suositellaan käytettäväksi rutiininomaisesti PDT-toimenpiteessä, sillä se tarjoaa suoran näkymän ja parantaa potilasturvallisuutta.

Kliinisissä ohjeistuksissa suositellaan bronkoskopialla ohjausta PDT:n aikana 

Trakeostomiasta on tullut rutiinitoimenpide tehohoitoyksiköissä Tämä suuntaus näkyy kliinisten ohjeistusten päivityksissä, joissa suositellaan, että taipuisia bronkoskooppeja ja bronkoskopialla ohjausta on välittömästi saatavilla PDT-toimenpiteiden aikana.

Vaikeudet ilmatien hallinnassa, kuten perkutaanisen trakeostomian kohdan valinta, olivat tärkein yksittäinen syy anestesiaan liittyviin sairauksiin ja kuolemantapauksiin, joita käsiteltiin laajassa NAP4-katsauksessa maaliskuussa 2011. Löydöksen perusteella NAP4-raportissa suositeltiin, että taipuisan bronkoskoopin tulisi olla tehohoitoyksikössä välittömästi valmiina avustamaan perkutaanisen trakeostomian tekemisessä sekä trakeostomiaputkien asennon säännöllisessä tarkistamisessa.

aScope 4 Broncho tarjoaa selkeän endoskooppisen näkymän, jolloin käyttäjä pystyy todentamaan ohjausvaijerin, neulan ja trakeostomiaputken oikean paikan ja vammat potilaalle voidaan estää.

Huolestuttaako endoskoopin vahingoittuminen PDT:n aikana?

Perkutaanisessa trakeostomiassa on bronkoskoopin vahingoittumisen riski. Jopa 31 sairaalassa Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa raportoitiin, että yksi 27:stä bronkoskoopista vahingoittui PDT-toimenpiteen aikana. Riski on kaksinkertainen verrattuna uudelleen käytettävällä bronkoskoopilla tehtäviin muihin toimenpiteisiin.2 

Korjaaminen on kallista ja hidasta, mikä vaikuttaa merkittävästi budjettiin ja saatavuuteen. Vahinkojen korjaaminen lisää uudelleen käytettävien bronkoskooppien kustannuksia, joihin kuuluvat jo hankinta- ja uudelleenkäsittelykustannukset. Tutkimuksen mukaan PDT-toimenpide maksaa keskimäärin 406 $ uudelleen käytettävällä bronkoskoopilla.2 

aScope 4 Broncho on ihanteellinen vaihtoehto uudelleen käytettävälle bronkoskoopille silmämääräiseen valvontaan PDT-toimenpiteen aikana, ja säästö on 157 $ toimenpidettä kohden.

 

+100%*

Suurempi vahingoittumisriski

$406

Keskimääräinen kustannus PDT-toimenpidettä kohden

$157

Kustannussäästöt PDT-toimenpidettä kohden2

* Verrattuna odotettuun vahinkotasoon muissa bronkoskopiatoimenpiteissä potilasvuoteen äärellä


Lue lisää artikkelista SpringerLinkistä

aScope 4 Bronchon tärkeimmät edut

Helppo käsitellä

Kevyttä aScope 4 Bronchoa on helppo käsitellä, ja aScope-järjestelmän siirrettävyys helpottaa potilasvuoteen äärellä tehtäviä toimenpiteitä tehohoitoyksikössä.

Selvä endoskooppinen näkymä

aScope tarjoaa selkeän endoskooppisen näkymän, jolloin käyttäjä pystyy todentamaan ohjausvaijerin, neulan ja trakeostomiaputken oikean paikan ja vammat potilaalle voidaan estää. 

Selkeitä kustannusetuja

Kertakäyttöisyyden ansiosta uudelleen käytettäviin bronkoskooppeihin liittyvät korjauskustannukset voidaan unohtaa PDT-toimenpiteiden osalta. Lisäksi se parantaa potilasturvallisuutta, koska ristikontaminaatiota potilaiden välillä ei tapahdu.

aScope 4 Broncho endoskoopin avulla ohjaamiseen PDT-toimenpiteessä

aScope 4 Broncho tarjoaa selkeän endoskooppisen näkymän, jolloin käyttäjä pystyy todentamaan ohjausvaijerin, neulan ja trakeostomiaputken oikean paikan ja vammat potilaalle voidaan estää.

Katso tuotteet

Bronkoskoopilla ohjaus PDT:n aikana parantaa todennäköisesti potilasturvallisuutta

Bronkoskoopilla ohjaus PDT:n aikana parantaa todennäköisesti potilasturvallisuutta, koska sen avulla pystyy ohjaaman sisäänvientineulaa, ohjauslankaa ja kanyyliä toimenpiteen aikana.

Bronkoskoopilla ohjaten saatetaan välttää vakavia komplikaatioita, kuten henkitorven puhkeaminen.

Bronkoskoopilla ohjaus on kuitenkin vain yksi tekijä, joka parantaa potilasturvallisuutta perkutaanisen trakeostomian aikana.

Simon et al1 mukaan PDT-toimenpiteessä vasta-aiheiden tarkka harkinta, ohjaus bronkoskoopilla koko toimenpiteen ajan, kokenut tiimi, alhaalle tehtävän trakeostomia-avanteen välttäminen, ohjausvaijerin taipumisen välttäminen sekä kanyylin ulompaa laippaa paikallaan pitävät ompeleet ovat tärkeimpiä turvallisuustekijöitä. 

Bronkoskoopilla ohjaus PDT-toimenpiteen aikana parantaa potilasturvallisuutta

Perkutaanisen trakeostomian jälkeen tarkistetaan trakeostomiaputken oikea paikka.

Viitteet

 

  1. Simon et al. Death after percutaneous dilatational tracheostomy: a systematic review and analysis of risk factors, Critical Care 2013, 17:R258
  2. Sohrt, A., Ehlers, L., Udsen, F.W. et al. Cost Comparison of Single-Use Versus Reusable Bronchoscopes Used for Percutaneous Dilatational Tracheostomy. PharmacoEconomics Open (2018)
keyboard_arrow_up