Paljasta piilokustannukset

• Uudelleenkohdistukseen kuluva aika
• Bronkoskoopin käyttö
• Päivystävä anestesialääkäri 
• Huolto ja korjaukset
• Puhdistuskustannukset

VivaSight-DL
Kustannustehokas vaihtoehto yhden keuhkon ventiloinnissa

VivaSight-DL on kertakäyttöinen kaksilumeninen putki (DLT), jonka avulla yhden keuhkon ventilointi onnistuu kustannustehokkaasti ja potilasturvallisuutta parantavalla tavalla.

Tuore terveysekonomiatutkimus osoittaa, että VivaSight-DL tarjoaa myös selviä taloudellisia hyötyjä.

Lataa

Tutkimuksen mukaan käyttö säästää toimenpidettä kohden 47,65 USD

Satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen perustuva terveysekonomiatutkimus (Larsen et al., elok 2019) on ensimmäinen, jossa vertaillaan tavallisen DLT:n ja uudelleen käytettävän bronkoskoopin käytön kustannuksia ja vaikutuksia pelkän VivaSight-DL:n käyttöön. Johtopäätöksenä oli, että VivaSight-DL on kustannustehokas vaihtoehto OLV-toimenpiteisiin.

Mahdollisia etuja kaikenkokoisille sairaaloille

Tutkimuksen mukaan OLV-toimenpidekohtainen säästö VivaSight-DL:ää käytettäessä oli 47,65 USD (katso Taulukko 1. Se vastaa 28 600 USD:n vuosisäästöjä (perustuu 600 vuosittaiseen toimenpiteiseen). Vuosittaisten OLV-toimenpiteiden määrän noustessa (800, 1 000 ja 1 200 [perustapausmäärä 600]) VivaSight-DL on edelleen kustannustehokas.

1 Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-lung Ventilation. 2019 PharmacoEconomics Open

VivaSight-DL parantaa toimenpiteen työnkulkua

Taulukot ovat kustannustehokkuusanalyysin tuloksia satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta, joka tehtiin suuressa tanskalaisessa yliopistosairaalassa, jossa suoritetaan noin 600 OLV-toimenpidettä vuosittain.

Tutkimuksessa oli kaksi koelinjaa: 22 potilaalla käytettiin perinteistä DLT-putkea ja 30:lla VivaSight-DL:ää.

3 syytä siihen, miksi VivaSight-DL vähentää piilokustannuksia

Analyysi osoittaa, että VivaSight-DL pienentää perinteisiin DLT-putkiin liittyviä kustannuksia, ja tässä on kolme pääsyytä siihen:

 

1 VivaSight-DL:n tarjoama jatkuva visualisointi vähentää merkittävästi bronkoskoopin tarvetta putken oikean kohdistuksen tarkistamiseen.

2 Kertakäyttöinen VivaSight-DL karsii bronkoskoopin puhdistuskustannukset.

3 VivaSight-DL voi nopeuttaa uudelleen kohdistusta ja vähentää siihen kuluvia resursseja verrattuna perinteiseen DLT-putkeen ja bronkoskooppiin.

Lataa uuden terveysekonomiatutkimuksen tiivistelmä

 

A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-Lumen Tube and a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-Lung Ventilation.

Larsen et al., 2019, PharmacoEconomics Open
 

Lataa

keyboard_arrow_up