Asettaako kuppielektrodien käyttö potilaat vaaraan?

Uudelleen käytettävissä EEG-elektrodeissa olevat bakteerit voivat aiheuttaa hoitoon liittyviä infektioita1

Tiesitkö, että EEG-elektrodit luokitellaan osittain kriittisiksi laitteiksi?2 Se tarkoittaa, että niiden desinfiointivaatimukset ovat tiukat3 – samat kuin bronkoskoopeilla ja kolonoskoopeilla. 

Uudelleen käytettävien EEG-elektrodien riittämätön puhdistus voi aiheuttaa hoitoon liittyviä infektioita.1 WHO:n raportin mukaan hoitoon liittyvät infektiot ovat yleisimpiä haittatapahtumia terveydenhoidossa. Maailmanlaajuisesti 7–10 % sairaalassa hoidettavista potilaista saa ainakin yhden hoitoon liittyvän infektion.3 Hoitoon liittyvien infektioiden hoitaminen on terveydenhuollolle kallista, ja ne voivat olla myös raskas taakka potilaille.1 

Yksi neljästä uudelleen käytettävästä
EEG-elektrodista on kontaminoitunut1

Hiljattaisessa monikeskustutkimuksessa selvitettiin, oliko potilaskäyttöön puhdistetuissa uudelleen käytettävissä EEG-elektrodeissa bakteereja, jotka voisivat aiheuttaa infektion.1
Yksi neljästä elektrodista oli kontaminoitunut.1 Positiiviset viljelmät luokiteltiin infektioriskin perusteella. 90 % kontaminoituneista, potilaskäyttöön puhdistetuista uudelleen käytettävistä EEG-elektrodeista sisälsi bakteereja, jotka olivat potentiaalisia hoitoon liittyvän infektion aiheuttajia.1

Lataa tiivistelmä

Lataa monikeskustutkimuksen tiivistelmä.  
 

Lataa tiivistelmä
 

Asetatko potilaasi vaaraan?

Kaikilla osastolla hoidettavilla ja päivystyspotilailla on hoitoon liittyvän infektion riski. Tietyillä potilasryhmillä riski on suurempi, kuten erikoissairaanhoidon tai tehohoidon potilailla.4

EEG-elektrodit ovat osittain kriittisiä laitteita, jos iholla on hankaumia. Tutkimustulosten mukaan potilaskäyttöön puhdistetuista uudelleen käytettävistä EEG-elektrodeista suuri osa oli kontaminoitunut ja sisälsi vaarallisia tai potentiaalisesti vaarallisia bakteereja.1 Siksi on syytä arvioida EEG-elektrodien puhdistusmenetelmiä ja yleisiä vakiomenettelyitä uudelleen.1

Vaihtoehtona on käyttää kertakäyttöisiä EEG-elektrodeja ja näin pienentää potilaalta toiselle mahdollisesti tapahtuvan ristikontaminaation vaaraa.1 
 

Tutustu kuppielektrodiimme

 

Desinfiointi on kallista, monimutkaista ja hidasta 

Pelkkä puhdistaminen ei poista bakteereja. Mikroskooppisen lian, esimerkiksi veren poistaminen edellyttää desinfiointia. 

Desinfiointitasoja on kolme, ja uudelleen käytettävien EEG-elektrodien vaatimustaso on niistä korkein.3 Kolmostason puhdistus on monimutkainen prosessi. Se kestää noin 20 minuuttia. Vaihtoehtoinen ohje on steriloida EEG-elektrodit autoklaavissa.

Desinfioinnin kustannukset

Uudelleen käytettävien EEG-elektrodien virallisten ohjeiden mukainen puhdistaminen on monimutkaista ja hidasta. Kun uudelleen käytettävien EEG-elektrodien hinta ja niiden puhdistamiseen kuluva raha (ja aika) lasketaan yhteen, uudelleen käytettävät EEG-elektrodit voivat osoittautua kalliiksi laitteiksi. 

Sairaala voi pienentää hoitoon liittyvien infektioiden riskiä

Monissa sairaaloissa on otettu käyttöön tiukkoja desinfiointimenettelyjä hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa. Ristikontaminaatioriski voidaan poistaa harkitsemalla kertakäyttöisten EEG-elektrodien käyttöä.1

 

Viitteet

  1. N. M. M. Albert et al (2018) Contamination of Reusable Electroencephalography Electrodes: A Multi-Center Study

  2. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requirements

  3. N. K. Scott (2013) Infection Prevention: 2013 Review and Update for Neurodiagnostic Technologists, The Neurodiagnostic Journal, 53:4, 271–288

  4. International Organisation of Societies for Electrophysiological Technology (OSET) – Guidelines for infection control in clinical Neurophysiology department 

 

keyboard_arrow_up