Ympäristövaikutukset

Ambun toimintatapa

Ambu on kertakäyttöisten lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuinen toimittaja ja innovatiivisten kertakäyttöisten endoskooppien suurin toimittaja, joten se tuntee vastuuta kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen ja tavoitteiden laatimisesta.

Nykyiset määräykset estävät Ambua ja loppukäyttäjää kierrättämästä endoskoopeissa käytettyjä materiaaleja ristikontaminaation mahdollisuuden vuoksi. Ongelmajäte on poltettava tai steriloitava ennen hävittämistä kaatopaikalle.

Pohdimme jatkuvasti mahdollisuuksia endoskooppien turvalliseen käsittelyyn ja kierrätykseen, ja tällä välin edistämme kiertotaloutta muilla tavoin.

Näitä toimenpiteitä ovat:

Yhteistyössä Plastic Bank®

Ambu estää yli 100 muovitonnin pääsyn meriin yhteistyössä Plastic Bank®:in kanssa.

Sitoutuminen YK:n Global Compact -aloitteeseen

Ambu on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Toimintamme on YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaista. 

Lue lisää

Tavoitteet ja toimenpiteet

100 % ftalaatittomat tuotteet

Lokakuusta 2020 alkaen Ambun tuotteissa ei ole käytetty ftalaatteja (jotka voivat olla haitallisia).

100 % kierrätettävä sekundaaripakkaus

aScope 4-tuotesarjalle1

2450 aurinkopaneelia

 • Asennettu Penangin tuotantolaitokseen
 • Tuottavat arviolta 1 300 MWh sähköä vuodessa
 • Vastaa 10 % kokonaissähkönkulutuksestamme Malesiassa

Energiatehokas tuotanto

 • 10 energiatehokasta ruiskuvalukonetta Xiamenin tehtaalla Kiinassa
 • Koneet käyttävät 40 % vähemmän sähköä (kWh) kuin niitä edeltävät koneet, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tavoitteet (2025 mennessä)

 • Vuoden 2025 jälkeen uusista julkaistavista tuotteista 95% on PVC -vapaita
 • Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettävää, uudelleen käytettävää tai kompostoitavaa
 • 50 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon

Kumppanuudet ja projektit

Ambu edellyttää, että kaikki kumppanit allekirjoittavat eettiset toimintaohjeet, joissa sitoudutaan noudattamaan kaikkia ympäristölakeja, -standardeja ja -ohjeita niillä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat. Alla on esitetty kumppanuudet ja pilottiprojektit sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on kanssamme yhteiset arvot ja vastuullisuustavoitteet.

Muovineutraali kumppanuus

Maailman suurimpana kertakäyttöisten endoskooppien toimittajana haluamme toimia vastuullisesti pyrkimällä käyttämään materiaaleja, jotka mahdollistavat tuotteidemme kierrätyksen ja edistävät siten kiertotaloutta.

Pohdimme jatkuvasti mahdollisuuksia endoskooppien turvalliseen käsittelyyn ja kierrätykseen, ja tällä välin teemme yhteistyötä Plastic Bank®:in kanssa keräämällä valtameriin päätyvää muovijätettä, mikä parantaa elämänlaatua haavoittuvissa rannikkoyhteisöissä.

 

Kumppaniyhteistyö

Yhteistyössä kumppanimme Plastic Bank®:in kanssa kannustamme Filippiinien ja Indonesian rannikkoyhteisöjä keräämään muovijätettä, joka muuten päätyisi mereen. Plastic Bank® rakentaa eettisiä kierrätysekosysteemejä ja käsittelee materiaalit niin, että ne voidaan käyttää uudelleen maailmanlaajuisessa tuotantoketjussa.

Edistää yhteisön kasvua

Kerääjät saavat keräämistään materiaaleista maksun, joka auttaa heitä hankkimaan kotitalouden perustarpeita ja -palveluita, kuten: 

 • Ruokatavaroita
 • Koulutusta
 • Sairausvakuutuksen

Tuotteidemme ympäristövaikutusten kompensointi

Kerätyn muovin määrä vastaa kaikkien Ambun kertakäyttöisten aScope-tuotteiden muovin määrää EMEA-alueella ja Latinalaisessa Amerikassa vuoden aikana. Plastic Bankin Alchemy-lohkoketju varmistaa, että kerätyn muovin määrä on läpinäkyvä ja jäljitettävissä.

Ambu on liittynyt Plastic Bank-ohjelmaan 

Ambu osallistuu Operation Clean Sweep -ohjelmaan

Muovipellettien vastuullisen käytön kansainvälinen ohjelma

Operation Clean Sweep® (OCS) -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että tuotantolaitosten läpi kulkevia muovipellettejä, -hiutaleita ja -jauheita käsitellään asianmukaisesti niin, ettei niitä päädy vesistöihin.

Pellettivuotoja voi tapahtua kaikissa muovin arvoketjun vaiheissa (tuotanto, käsittely, kuljetus, muunto ja kierrätys).

Ambun ympäristösitoumus

Allekirjoittamalla Ambu sitoutuu OCS-ohjelman kuuteen toimintaan:

 1. Työympäristön kehittäminen ehkäisemään vuotoja ja niihin puuttumista.
 2. Sisäisten menettelytapojen laatiminen estämään teollisuusmuovin hävikkiä.
 3. Työntekijöiden kouluttaminen ja vastuullisuus vuotojen ehkäisemisessä, korjaamisessa, siivouksessa ja hävittämisessä.
 4. Toiminnan säännöllinen auditointi.
 5. Kaikkien soveltuvien teollisuusmuovin hävittämistä koskevien kansallisten ja paikallisten määräysten noudattaminen.
 6. Kumppaneiden (urakoitsijat, kuljettajat, jakelijat jne.) kannustaminen samojen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaksi pilottiprojektia

Tavoite: Muovimaskien käyttäminen uusiksi korkealaatuisiksi tuotteiksi

Lue lisää aloitteestamme, jossa on mukana Tanskan teknologinen instituutti ja Rigshospitalet, Kööpenhaminan suurin ja erikoistunein sairaala.

Katso video

Takaisin haku systeemi aScope jätteen käsittelylle

Sopimus Sharps Compliancen kanssa USA:ssa on mahdollistanut meidät tarjoamaan palvelua asiakkaille paikoissa, joissa Sharps Compliance tarjoaa 

 • Ambun kertakäyttöisten endoskooppien DOT-hyväksyttyä kuljetusta. 

 • Heidän patentoidun jätteenkäsittelyprosessin kautta muovista tuotetaan sähköä. 

 • Varmistaa, että patterit ja elektroniikka kerätään ja prosessoidaan sertifioitujen jälleenkäsittelijöiden toimesta. 

Viitteet​

 1. Force Technology, End of Life Report, 4-5, September 2014 and amended in December 2017 and July 2019 (update of calculations).
keyboard_arrow_up