ESG-tapauskertomuksia

Vastuullisuusraportin 2019/20 tapauskertomuksia

Tuotesuunnittelua kiertotalouden ehdoilla

"Kuvittele, jos voisimme tuotesuunnittelun keinoin tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön."

Nicklas Christian Funk
Vastuullisuusinsinööri
 Ambu

Tuotesuunnittelua kiertotalouden ehdoilla

Pyrkiessään kohti kestävämpää tulevaisuutta Ambu on kääntänyt katseensa taaksepäin. Itse asiassa aivan tuotekierron alkuun eli tuotesuunnitteluun. Yksi kolmesta Ambun määrittelemästä kestävän kehityksen pilarista koskee kiertotaloutta ja liittyy materiaalien, osien, käsittelyn, moduulien, tuotteiden, pakkausten jne. valintaan liittyvään vastuullisuuteen.

Haluamme, että Ambun vastuullisuusajattelu kasvaa ja integroituu yrityksen toimintaan ja että kiertotalousajattelu on johtavassa asemassa,” sanoo Nicklas Funk, Ambun vastuullisuusinsinööri.

Kuusi suunnitteluperiaatetta
Nicklas Funk on keskittynyt tuotesuunnitteluun ja luonut kuusi periaatetta, jotka tukevat yrityksen innovaatioprojekteja ja ohjaavat kohti vastuullisempia prosesseja ja tuloksia. Periaatteet herättävät tärkeitä kysymyksiä ja ohjaavat luotettavalla tavalla tuotekehitysprojektin vastuullisuuden parantamisessa.

Ohjaavilla periaatteilla on merkitystä, sillä ne auttavat kehittämään sisäisiä taitoja, nivovat vastuullisuuden osaksi jokaista projektia ja asettavat kaikki tuoteinnovaatioidemme taustalla olevat tekijät perspektiiviin. Lisäksi ne auttavat meitä yrityksenä puhumaan samaa kieltä vastuullisuusasioissa,” Nicklas Funk selittää.

Tilaisuus on juuri nyt
Ambun kasvun ja laajentumisen kannalta Nicklas Funk pitää juuri tätä hetkeä ihanteellisena ajankohtana investoida yhtiön kestävään kehitykseen:

Tällä hetkellä Ambussa keskitytään innovaatioihin ja yrityksen pitkän aikavälin kasvun varmistamiseen. Tämä tarkoittaa, että juuri nyt on paljon mahdollisuuksia sisällyttää vastuullisuusajattelu koko yrityksen kulttuuriin. Ambu pyrkii optimoimaan työnkulkuja ja parantamaan potilaiden hoidon laatua. Kuvittele, jos voisimme tuotesuunnittelun keinoin tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka lisäksi vaikuttavat myönteisesti ympäristöön.”

Kliinisten kokeiden merkitys

"Vastaako valitsemamme koetyyppi tarvittavaa lopputulosta?"

Helene Gustafsson
Global Clinical Affairs -yksikön johtaja
Ambu

Kliinisten kokeiden merkitys

Lääkinnällisten laitteiden valmistajana kliiniset kokeet ovat Ambulle tärkeä osa tuotteiden tuomista markkinoille. Tarvittavasta lopputuloksesta riippuen kliinisiä kokeita suoritetaan nukeilla, ruumiilla, eläimillä ja viime kädessä ihmisillä. Koetyyppi, testaustarve ja kliinisten kokeiden mahdollinen tulos ovat kaikki tekijöitä, jotka on otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa oikea koeasetelma oikeaan aikaan tuotteen elinkaaren aikana.

Kun lääkinnällisiä laitteita tuodaan markkinoille, kliinisten tietojen perusteella voimme vahvistaa, että tuotteet täyttävät olennaiset toiminta- ja turvallisuusvaatimukset. Tasapaino on kuitenkin aina otettava huomioon. Haluamme suorittaa tarvittavat kliiniset tutkimukset, mutta emme halua altistaa potilaita tuotteidemme ylenpalttiselle testaukselle,” sanoo Helene Gustafsson, Ambun Global Clinical Affairs -yksikön johtaja, ja jatkaa:

On tärkeää ottaa huomioon kliinisten kokeiden tulokset. Saadaanko tietystä kliinisestä kokeesta riittävästi tietoa tuotteen markkinoille tuomista varten, vai mahdollisesti myös todisteita varsinaisesta kliinisestä suorituskyvystä? Vastaako valitsemamme kokeen tyyppi tarvitsemaamme tulosta? Nämä ovat kysymyksiä, joista Global Clinical Affairs -osastolla keskustellaan joka päivä, jotta voimme arvioida kliinisten kokeiden vaikutuksia.

Kokeiden eettisyys
Osana kliinisten kokeiden tyypin, tarpeen ja tulosten arviointia Ambu varmistaa, että kokeet suoritetaan hyvien kliinisten käytäntöjen mukaisesti, mikä varmistaa kokeiden korkeat eettiset periaatteet. Ambulla on sisäinen eettinen komitea, joka arvioi, että kliiniset kokeemme suunnitellaan ja toteutetaan sovellettavien säädösten ja lainsäädännön mukaisesti, sekä toimii neuvonantajana eettisissä näkökohdissa yleensä.

On selvää, että noudatamme paikallisten toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä maissa, joissa teemme kliinisiä kokeita. Lisäksi sairaaloilla on yleensä oma eettinen komitea. Haluamme kuitenkin varmistaa, että käsittelemme kaikki eettiset ja kliiniset näkökohdat sisäisesti ennen kuin otamme yhteyttä sairaalan eettiseen komiteaan tai paikalliseen viranomaiseen. Lääkitäteknologian yrityksenä olemme vastuussa siitä, että suoritamme vain tarvittavat kliiniset kokeet tuotteidemme tueksi.”

Liiketoiminnan etiikka ja vaatimustenmukaisuus: Koko organisaation vastuulla

"Tämä on vastuu, jota me kaikki kannamme osana Ambua
– hallitus, johtajat, esihenkilöt ja yksittäiset työntekijät"

Casper Venbjerg Hansen
johtaja, Corporate Business Ethics & Compliance Officer
Ambu

Liiketoiminnan etiikka ja vaatimustenmukaisuus: Koko organisaation vastuulla 

 

Liiketoiminnan etiikka ja vaatimustenmukaisuus ohjaavat yrityksen toimintaa, suhteita ja kasvua. Koska olemme laajentuva yritys ja meillä on läheinen suhde sidosryhmiimme, nyt enemmän kuin koskaan, on tärkeää edistää liiketoiminnan etiikkaa ja vaatimustenmukaisuutta sekä toimia rehellisesti,” sanoo Casper Venbjerg Hansen, Director, Corporate Business Ethics & Compliance -johtaja, kun kysymme liiketoiminnan etiikan ja vaatimustenmukaisuuden merkityksestä Ambulla.

Globaalina ja kasvavana yrityksenä Ambun on varmistettava kansallisten ja kansainvälisten ohjeiden ja standardien noudattaminen, ja useita aloitteita tämän tavoitteen saavuttamiseksi on jo käynnissä.

Työn alla on markkinointimateriaaleihin, myyntiedustajien kouluttamiseen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimimiseen liittyviä vaatimustenmukaisuusohjelmia ja eettisiä normeja, koska pyrimme läpinäkyvyyteen suhteissamme asiakkaisiimme ja alan tärkeimpiin mielipidejohtajiin. Lisäämme myös tietoisuutta eettisistä toimintaohjeistamme ja whistleblower-palvelustamme, jotta kaikki tunnistaisivat oikeat ja väärät käytännöt Ambussa sekä tietäisivät, missä ja miten huolenaiheista ilmoitetaan,” Casper Venbjerg Hansen kertoo.

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmäAmbu on parhaillaan ottamassa käyttöön myös yleistä vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmää, jonka alla eri ohjelmat toimivat. Järjestelmässä on kahdeksan osa-aluetta, joiden perusteella vaatimustenmukaisuutta ja siinä edistymistä arvioidaan.

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän avulla voimme arvioida toimintaamme. Järjestelmä sisältää mm. riskienhallinnan, käytännöt ja menettelytavat sekä viestinnän ja koulutuksen. Niiden avulla vaatimustenmukaisuuteen liittyvän toiminnan valvonnasta ja arvioinnista saadaan jatkuvaa,” Casper Venbjerg Hansen toteaa ja jatkaa:

“Vaatimustenmukaisuusprosessien, -ohjeiden ja uuden vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmämme avulla voimme varmistaa, että noudatamme kaikkia terveydenhuollon järjestelmille ympäri maailmaa asetettuja normeja ja että toimintatapamme ja tarjontamme ovat yhdenmukaisia ja aitoja. Tämä on vastuu, jota me kaikki kannamme osana Ambua – hallitus, johtajat, esihenkilöt ja yksittäiset työntekijät. Työtä on vielä paljon, mutta tavoitteemme ovat korkealla ja olemme oikealla tiellä.

Vahva kasvukulttuuri

"Meidän on uskallettava tehdä rohkeita rektytointeja ja kouluttaa johtajamme näkemään peilikuvaa syvemmälle."

Christoffer Bjørk Petersen
johtaja, Business Partnering & Development
Ambu

Vahva kasvukulttuuri

Ambun tärkein voimavara on sen työntekijät. Tänä tilivuonna yhtiöön palkattiin noin 1 000 uutta työntekijää, ja henkilöstöä on nyt yli 4 000 ympäri maailmaa.

Ambun HR-osastoilla on ollut kiireinen vuosi, ja Ambuun on saatu paljon uutta osaamista. Työskentely yrityksessä, joka auttaa lääkäreitä ja parantaa potilaiden hoitoa, on valtavan palkitsevaa ja yksi niistä syistä, miksi monet ovat valinneet Ambun,” sanoo Christoffer Bjørk Petersen, Business Partnering & Development -osaston johtaja, ja jatkaa:

Osaajien houkutteleminen ja palkkaaminen on yksi osa-alue. Haluamme myös varmistaa, että työntekijämme saavat asianmukaisen perehdytyksen ja urasuunnittelun, jotta he saavat toteuttaa intohimoaan ja potentiaaliaan sekä rakentaa osaamistaan Ambulla ollessaan.

Ambun kulttuurin ja työskentelytavan tavoitteena on haastaa ja tukea työntekijöitä heidän päivittäisissä tehtävissään. Opiskelijaohjelmat, johtajuuden kehittämiskurssit ja verkostoitumisryhmät ovat esimerkkejä Ambun keinoista antaa tilaa oppimiselle ja kasvulle omassa roolissa.

Kasvaminen yksilöinä ja yrityksenä
Kasvustrategian tukemisen kannalta on erittäin tärkeää, että valitsemme huolellisesti parhaat osaajat, autamme heitä kehittymään ja integroimmme heidät asianmukaisesti Ambun yrityskulttuuriin,” Christoffer Bjørk Petersen sanoo.

Kun uudet työntekijät tulevat yritykseen, kollegat toivottavat heidät tervetulleeksi ja perehdyttävät heidät Ambun keskeisiin toimintoihin, liiketoimintaan ja kulttuuriin. Säännölliset keskustelut tavoitteista sekä niiden säätäminen sekä palautteen antaminen alkaa heti ja jatkuu vielä silloinkin, kun työntekijät ovat jo Ambun veteraaneja. Näin varmistetaan, että Ambun työntekijöille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, kehittää taitojaan ja viedä tavoitteitaan eteenpäin sijainnistaan tai asemastaan riippumatta.

Rohkea rekrytointi
Ambu on innovaatioihin perustuva yritys. Siksi Ambun menestys perustuu uusiin ajattelutapoihin, erilaisiin näkökulmiin ja vahvaan yhtenäiseen kulttuuriin.

Meidän on uskallettava tehdä rohkeita rektytointeja ja kouluttaa johtajamme näkemään peilikuvaa syvemmälle. Esimerkiksi jokaisen avoimen työpaikan hakijoiden kesken on oltava tasainen sukupuolijakauma. Itse asiassa saatamme jopa palata rekrytointiprosessissa taaksepäin ja varmistaa, että meillä on aidosti monipuolinen hakijajoukko. Tätä inkluusion kulttuuria on vaalittava myös yrityksen sisällä. Ambu on maailmanlaajuinen, eksponentiaalisesti kasvava yritys, jolla on rikkaat perinteet, ja työntekijöidemme, ajattelutapamme ja kulttuurimme on heijastettava tätä,” Christoffer Bjørk Petersen selittää.

Ftalaatiton yritys

"Emme halua tinkiä lopputuotteiden toimivuudesta, kestävyydestä tai pitkästä käyttöiästä.”

Annette Bitz
Bioturvallisuusjohtaja
Ambu

Ftalaatiton yritys

 

Tänä tilivuonna Ambu saavutti tavoitteensa poistaa haitalliset ftalaatit kaikista tuotteistaan. Ftalaatteja käytetään yleisimmin muoveissa pehmentiminä ja lisäämään materiaalin joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä. Kemiallisten komponenttiensa vuoksi osa ftalaateista voi olla haitallisia. 30.9.2020 alkaen Ambu ei ole valmistanut tuotteita, jotka sisältävät haitallisia ftalaatteja.

Tavoitteen toteutumiseksi tehtiin töitä lähes kymmenen vuotta, joten sen saavuttaminen on meille tärkeä virstanpylväs,” sanoo Annette Bitz, Ambun bioturvallisuusjohtaja.

Monimutkainen prosessi
Tavoite syntyi asiakkaan tarpeesta, ja sen täyttämiseksi Ambun oli tutkittava, millaisilla pehmentimillä ftalaatit voitaisiin korvata. Vasta sen jälkeen voitiin aloittaa kokonaan ftalaatittomien tuotteiden kehitysprojekti.

Kerroimme asiakkaille heti alussa, että ymmärrämme ftalaatittomien tuotteiden tarpeen, mutta teimme selväksi myös, että kyseessä ei olisi helppo prosessi. Ei riittänyt, että olisimme yksinkertaisesti korvanneet ftalaatit jollakin muulla. Meidän oli löydettävä juuri oikeat korvaavat ainesosat. Emme halunneet tinkiä lopputuotteiden toimivuudesta, kestävyydestä tai pitkästä käyttöiästä. Meille oli myös tärkeää, että korvaamisen kulut eivät kuormittaisi asiakkaitamme,” Annette Bitz sanoo.

Projekti alkoi ftalaattien korvaamisella Ambun kasvomaskeissa ja larynx-maskeissa, koska näitä tuotteita käytetään suorassa kosketuksessa potilaisiin. Aluksi ftalaatittomuustavoite oli suunnattu ainoastaan lääkinnällisille laitteille, mutta pian se laajeni kattamaan koko tuotevalikoiman, mukaan lukien koulutuslaitteet, kuten Ambu-nuket. 

Yhteistyön tulos
Meidän piti pyytää kaikkia toimittajiamme poistamaan ftalaatit tuotteistaan, minkä jälkeen tuotteet oli testattava. Kaikki osapuolet ovat tehneet valtavasti yhteistyötä, ja on hienoa nähdä, että työ on tuottanut tulosta,” Annette Bitz sanoo.

Viime tilivuonna Ambulla oli työn alla ftalaattien korvaaminen letkustoissa ja VivaSight-tuotteissa, ja sen onnistuttua Ambu on nyt saavuttanut koko ftalaatittomuuden tavoitteen koko tuotevalikomassa.

Lue vastuullisuusraportti 2019/20

Lue nämä tarinat ja paljon muuta kiinnostavaa tämän vuoden vastuullisuusraportista. 

Lataa vastuullisuusraportti 2019/20

keyboard_arrow_up