Tietosuojailmoitus

Ambu on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia sovellettavia henkilötietojen suojaamista koskevia lakeja. Tämä yksityisyyskäytäntö kuvaa tapoja, joilla Ambu voi kerätä, käyttää, luovuttaa, siirtää ja säilyttää yksityishenkilöitä koskevia tietoja. 

Ambu voi milloin tahansa muuttaa, muokata tai muulla tavoin päivittää tätä tietosuojailmoitusta etukäteen ilmoittamatta. Uusin sovellettava versio on aina käytettävissä 

1. Rekisterinpitäjä

Ambu A/S on henkilötietojasi hallussaan pitävä rekisterinpitäjä.

Yhtiön lakiosasto ylläpitää Ambun tietosuojamääräysten noudattamisohjelmaa. Voit ottaa yhteyttä valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön seuraavaan osoitteeseen: dataprotection@ambu.com 

2. Henkilötietojen kerääminen

Saat aina ilmoituksen, kun keräämme sinua koskevia henkilötietoja. Ambu voi kerätä henkilötietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, asuinpaikkakuntasi ja -maasi, henkilötunnuksesi, sinua hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen tunnisteen (tai vastaavan), IP-osoitteesi ja kiinnostuksesi tuotteisiin. Tietoja luovuttaessasi kerrotaan aina, onko niiden luovuttaminen vapaaehtoista vai välttämätöntä toivotun toimenpiteen toteuttamiseksi.

Henkilötietojasi kerätään yhdessä tai useammassa alla mainituista tapauksista:

 • Kun käytät Ambu.com-sivustoamme tai Ambun paikallisia sivustoja
 • Kun tilaat uutiskirjeemme 
 • Kun olemme suoraan yhteydessä sinuun (tapaamiset tai puhelut)
 • Kun ostat tuotteitamme
 • Kun käytä kanssamme sähköpostikirjeenvaihtoa, käytät verkkolomakkeitamme ja -palveluitamme tai otat yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai muilla alustoilla 

Jos käytät sähköpostiosoitettasi yhdessä tai useammassa edellä mainituista tilanteista, henkilötietojasi kerätään ja ne rekisteröidään vain yhteen paikkaan. Näin tietosi ovat jo valmiiksi tallessa, eikä sinun pitäisi saada samaa Ambun markkinointimateriaalia useammin kuin kerran.

3. Henkilötietojesi käyttäminen

Ambu käyttää henkilötietojasi:

 • yhteydenoton mahdollistajana yhteistyöhön liittyvissä asioissa 
 • tilastojen ylläpitämiseen
 • uutiskirjeen tilauksen rekisteröinnissä
 • markkinointimateriaalin lähettämiseen
 • muihin markkinointihankkeisiin
 • henkilökohtaisten asetustesi säilyttämiseen  
 • palveluviestien lähettämiseen joko sähköpostitse tai tekstiviesteinä
 • laatu- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseen
 • tarjontamme ylläpitämiseen ja parantamiseen 
 • työnhakijoiden ja työhakemusten tietojen käsittelyyn
 • Käsittelemme evästetietoja tarjotaksemme parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme, ja käsittelyä on kuvailtu tarkemmin alla.

Huomaa, että käytämme henkilötietojasi markkinointimateriaalin lähettämiseen ainoastaan, jos olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi, ellei lainsäädäntö salli yhteydenottoa ilman ennalta antamaasi suostumusta.  

Ambu ylläpitää tilastoja siitä, millä sivustomme alueilla käyttäjämme käyvät ja mistä tuotteista he pitävät eniten. Käytämme tietoja käyttäjiemme liikkumisesta sivustolla, ja pyrimme näiden tietojen avulla parantamaan sivustoa. IP-osoitteesi rekisteröidään tämän prosessin aikana. Emme kuitenkaan voi nähdä, mistä tulet tai mihin menet Internetissä meidän sivustoltamme poistuttuasi. Emme myy emmekä luovuta muulla tavoin tietoja käyttäjiemme liikkumisesta sivustollamme tai tavoista käyttää sitä. Emme myy emmekä luovuta tietoja ostohistoriastasi kolmansille osapuolille.

4. Keille Ambu voi luovuttaa henkilötietojasi

Jotta voisimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua, henkilötietojasi jaetaan alla lueteltujen konsernin yksiköiden kesken siinä määrin, kuin se on tarpeen tehokkaan ja yksilöllisen tuen, avun, myynnin ja markkinointiin liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Ambu A/S ja tytäryhtiöt: Ambu A/S, Ambun haarakonttorit Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa sekä Ambu-konsernin yritykset ja tytäryhtiöt: Invendo Medical GmbH (Saksa), Ambu LLC (Venäjä), Ambu Australia Pty.Ltd., Ambu Ltd. (UK), Ambu Sarl (Ranska), Ambu B.V. (Alankomaat), Ambu India Private Limited, ETView Ltd. (Israel), Ambu s.r.l. (Italia), Ambu KK (Japani), Ambu Ltd. (Kiina), Ambu (Xiamen) Trading Co. Ltd. (Kiina), Ambu Sdn. Bhd. (Malesia), Firma Ambu S.L. (Espanja), Ambu GmbH. (Saksa), Ambu Inc. (USA), King Systems Corp. (USA)

Henkilötietojasi luovutetaan Ambun kumppaneille, jotka tarjoavat palveluja Ambun puolesta (henkilötietojen käsittelijä) esimerkiksi uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tuotetietojen lähettämisen yhteydessä. Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Ambun puolesta ja Ambun ohjeiden mukaisesti.

Joitakin tuoteostojasi koskevia tietoja, mukaan lukien yhteystietosi ja se, mitä tuotteita olet ostanut tai mihin olet osoittanut kiinnostusta, jaetaan paikallisen jälleenmyyjäsi kanssa. Katso luettelo Ambun jakelijoista

Organisaatiouudistuksen, koko Ambun tai sen osan myymisen, yhteydessä tällaisen tiedon luovuttamisessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Edellä mainittuja tilanteita lukuun ottamatta henkilötietojasi ei myydä, jaeta eikä luovuteta muulla tavoin kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, paitsi jos Ambun täytyy tehdä niin sovellettavan lain, oikeuden määräyksen tai valtion sääntelyn nojalla tai jos tietojen luovuttaminen on muulla tavoin tarpeen rikos- tai muun juridisen tutkimuksen tai oikeudenkäynnin tukemiseksi täällä tai ulkomailla.

5. Siirto kolmansiin maihin

Henkilötietojasi siirretään kolmansiin maihin, Yhdysvallat mukaan lukien. Ambu käyttää EU:n mallisopimuslausekkeita varmistaakseen riittävät suojatoimet yksityisyyden sekä perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi. Lisätietoja saat tarvittaessa Ambulta.

6. Henkilötietojesi poistaminen

Ambu poistaa henkilötietosi, kun meidän ei enää tarvitse käsitellä niitä yhteen tai useampaan edellä kohdassa 3 mainittuun tarkoitukseen. Tietoja voidaan kuitenkin käsitellä ja säilyttää pidempään anonymisoidussa muodossa. Esimerkiksi kun henkilötietoja käytetään tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen sinulle, säilytämme tietojasi viiden vuoden ajan (Tanskassa) viimeisimmän ostoksesi jälkeen, ellei sovellettava laki velvoita meitä poistamaan niitä aikaisemmin tai säilyttämään niitä pidempään. Jos henkilötietojasi käytetään uutiskirjeiden tai muiden materiaalien lähettämiseen sinulle suostumuksesi perusteella, poistamme tietosi siinä vaiheessa, kun perut suostumuksesi.

7. Tietoturva

Olemme ryhtyneet turvatoimiin varmistaaksemme, että sisäiset menettelymme täyttävät tietoturvamenettelyjä koskevat tiukat vaatimuksemme. Tällä sivulla käytetään turvatoimia hallussamme olevien tietojen häviämisen, väärinkäytön ja muuttamisen estämiseksi. Vastaavasti pyrimme suojaamaan henkilötietojesi laatua ja koskemattomuutta. Verkkoa operoi ja ylläpitää Ambun ulkoistettu kumppani omien laatumenettelyidensä mukaan. Tilaa seurataan kuukausittaisilla raporteilla ja vuositarkastuksia ja penetraatiotestejä suorittaa ulkoinen auditoija. Potilastietoja käsitellään ainoastaan sellaisessa muodossa, jossa nimet on muutettu, ja tietoihin pääsy on tarkkaan valvottua. Lisäksi käytössä on tietomurtoihin liittyviä menettelyitä.

8. Evästeet

Ambu käyttää evästeitä. Voit lukea lisää evästeiden käytöstä kohdasta Evästekäytännöt.

9. Linkit muille sivustoille jne.

Ambun sivusto voi sisältää linkkejä toisille sivustoille tai integroiduille sivustoille. Emme vastaa muiden yritysten sivustojen sisällöstä emmekä tällaisten yritysten henkilötietojen keräämisessä harjoittamista käytännöistä. Kun käyt muilla sivustoilla, sinun tulisi lukea omistajien henkilötietojen suojaamiseen liittyvät ja muut olennaiset käytännöt. Joillakin Ambun sivustoilla on foorumeita, viestikenttiä, uutisryhmiä jne. Näillä alueilla julkaisemistasi tiedoista tulee julkisia, joten henkilötietoja julkaistaessa on syytä olla varovainen.

10. Oikeutesi

Sinulla on aina halutessasi oikeus saada tietoosi, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, mutta tietyin lakisääteisin poikkeuksin. Sinulla on oikeus nähdä tiedot, joita käsittelemme sinusta, sekä oikeus virheellisten tietojen oikaisuun, tietojen poistamiseen tietyissä tilanteissa tai tietojen käsittelyn rajoittamiseen, jolloin voimme käsitellä niitä vain rajoitusten puitteissa.  Jos Ambu käsittelee henkilötietojasi nimenomaisen suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelemistä, ja joissakin tilanteissa sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä digitaalisessa muodossa ja saada ne siirretyksi kolmannelle osapuolelle pyynnöstäsi.

Jos haluat meidän päivittävän, korjaavan tai poistavan tallentamiamme, sinua koskevia henkilötietoja, haluat saada nähtäväksesi sinua koskevat käsiteltävät henkilötiedot tai jos sinulla on edellä oleviin ohjeisiin liittyviä kysymyksiä tai haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: dataprotection@ambu.com

Lisäksi sinulla on aina oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastoon (Datatilsynet) osoitteeseen Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, Tanska tai vastaavalle EU-alueen tietosuojaviranomaiselle omassa maassasi / omalla lainkäyttöalueellasi: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

keyboard_arrow_up