Vastuunrajoitus

Verkkosivuston ja sen sisällön omistaa ja tarjoaa Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Tanska, CVR-numero 6364 4919, puh. +45 7225 2000 ("Ambu").

Verkkosivuston sisältö esitetään vain tiedonsaantitarkoituksiin. Verkkosivustolla ei esitetään mitään neuvoja tai suosituksia, eikä sitä tule pitää perusteena millekään päätökselle tai toiminnalle. Sinua neuvotaan ottamaan yhteyttä soveltuvan alan ammattitaitoisiin neuvojiin, jos haluat kysyä minkään sisällön osan soveltuvuudesta.

Vahinkovastuun rajoitus

Tiedot tarjotaan sellaisinaan, ja Ambu ei väitä tai takaa mitään, suoraan tai välillisesti, tai anna esimerkiksi epäsuoria takeita myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai rikkomattomuudesta. Lisäksi Ambu ei väitä tai takaa mitään sisällön täydellisyydestä, oikeellisuudesta, järjestyksestä, ajantasaisuudesta, käytettävyydestä tai sovellettavien lakien noudattamisesta. Verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt riskin tietojen epätäydellisyydestä tai paikkansapitämättömyydestä sekä siitä, etteivät ne välttämättä vastaa tarpeitasi tai vaatimuksiasi.

Käytät verkkosivustoa ja sen sisältöä omalla riskilläsi. Ambu ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat sisällön katsomisesta, käytöstä tai siihen turvautumisesta, taikka kykenemättömyydestä katsoa, käyttää tai turvautua tähän verkkosivustoon tai siihen linkitettyihin verkkosivustoihin riippumatta siitä, onko kyseinen sisältö ollut paikkansapitävää tai täydellistä. Ambu ei ole vastuussa mistään välillisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai rikosoikeudellisista ja erityisistä tai muista vahingonkorvauksista, menetetyistä tilaisuuksista, menetetyistä voitoista tai mistään muista menetyksistä tai vahingoista. Näihin sisältyvät myös mahdollisten virusten tai muiden tietokonelaitteistoa koskevien uhkien aiheuttamat vahingot.

Ambu pidättää oikeuden muuttaa, muokata, vaihtaa tai poistaa mitä tahansa sisältöä ja saattaa rajoittaa pääsyä tälle verkkosivustolle tai lopettaa sen jakelun milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeudet

Tämän verkkosivuston sisältö on Ambun omaisuutta, ja se on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä. Et saa kopioida, jäljentää, uudelleenjulkaista, ladata, julkaista, siirtää tai jaella millään tavalla tämän verkkosivuston sisältöä mukaan lukien tekstiä, kuvia, ääntä tai videota julkiseen tai kaupalliseen käyttöön tai tiedonvälitykseen ilman Ambun kirjallista ennakkohyväksyntää.

Verkkosivustolla esitettyä materiaalia saa kuitenkin ladata ei-kaupalliseen käyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön, mikäli tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä ja muita omistusoikeuksia kunnioitetaan. Ambu hyväksyy mahdollisten tuotemerkkien käytön tai viittaamisen niihin ei-kaupallisella tavalla, kun Ambun tuotteita tai elementtejä näytetään tai niistä keskustellaan.

Tuotemerkit

Yrityksen nimet, tuotemerkit, palvelumerkit, kauppanimet, logot, iskulauseet ja tuotteet, jotka esitetään tällä verkkosivustolla, ovat maailmanlaajuisesti suojattuja, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Ambun kirjallista ennakkohyväksyntää. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei saa katsoa epäsuoraksi tai muuksi oikeutukseksi tai luvaksi käyttää mitään verkkosivustolla esitettyä tuotemerkkiä ilman Ambun kirjallista ennakkohyväksyntää.

Kysymysten ja kommenttien käyttäminen

Mahdolliset kysymykset, kommentit, ehdotukset tai muut viestit mukaan lukien mahdolliset ideat, keksinnöt, konseptit, tekniikat tai tiedot, joita saatat lähettää Ambulle tämän verkkosivuston kautta tai muuten sähköisesti tai muilla tavoin, siirtyvät Ambun omistukseen, ja Ambu voi käyttää niitä ilman rajoituksia millä tahansa tavoin ja mihin tahansa tarkoituksiin mukaan lukien tavaroiden tai palveluiden kehittämiseen, valmistamiseen ja/tai markkinointiin. Ambu käsittelee edellä mainittua viestintää ei-luottamuksellisesti kuitenkin niin, että kunnioitamme yksityisyyttäsi viestintään liittyen (katso tietosuojailmoitus tästä linkistä).  

Kysymykset ja huomautukset

Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautettavaa tämän verkkosivuston sisällöstä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ambu@ambu.com tai soittamalla puh. +45 7225 2000. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen: Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Denmark, Att.: Corporate Communications.

Sovellettava laki ja lainkäyttöalue

Vastuuvapauteen ja verkkosivuston sisältöön sovelletaan yksinomaan Tanskan lakia kuitenkin niin, että kansainväliseen yksityisoikeutteen kuuluvaa konfliktisäännöstä ei sovelleta. Vastuuvapauteen liittyvät ristiriidat, joista ei päästä sopuratkaisuun, ratkaistaan Tanskan tuomioistuimissa.

keyboard_arrow_up